O T E V Ř E N O
11. ročník
Jimramov 2000 24.-27.8.2000
Divadelní a výtvarná dílna

Hlavní stránka Připravujeme Bylo Zajímavosti Kontakty Co je nového?

Obě dílny proběhnou před samotným festivalem OTEVŘENO Jimramov 2000, výsledky práce budou na festivalu prezentovány. První informační schůzka je v úterý 22. 8. večer od 18.00 hodin v místním parku Bludník. Samotná práce bude ve středu, čtvrtek a pátek vždy dopoledne od 9.00 do 12.00 a odpoledne od 14.00 do 17.00 (18.00). Obě dílny jsou volně přístupné, je však potřeba se předem přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 11. srpna. Přihlášku a doplňující informace si můžete vyžádat na následující adrese:

Klub Sluníčko Unijazz
Monseova 355
592 31 Nové Město na Moravě
tel: 0616/615 606 nebo 0616/650 256
e-mail: tb@wo.cz nebo tomas.blazek@meu.nmnm.cz

Tomáš Blažek - Klub Sluníčko Unijazz


Divadelní dílna, vede Ivona Čermáková

Comedia dell’ arte

Dílna bude veskrze praktická s trochou nezbytné teorie o tom, co je komedie dell’ arte. Skrze poznání jednotlivých postav, jejich typického jednání a chování, se dostaneme k vytvoření vlastního minipředstavení (autorské dílo) tohoto typu, které předvedeme v rámci zahájení festivalu Otevřeno. Při výrobě masek, případných rekvizit a kostýmů budeme spolupracovat s výtvarnou dílnou.

Účastníci dílny nemusejí mít divadelní znalosti ani zkušenosti, ale musejí být připraveni odhodit konvenční modely chování. Protože bude práce silně vázána i na pohyb, doporučuji oblečení válecího typu.

Mgr. Ivona Čermáková
Absolventka Divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění Brno, praxe v ZŠ i ZUŠ jako učitel lit. dram. oboru.

Výtvarná dílna, vede Denisa Vodičková – Pavlíčková

BATIKA A KAŠÍROVÁNÍ

Dílna bude zaměřena na osvojení si různých typů oblíbené batiky (klasická, sypaná, vosková). Účastníci si s sebou přivezou trička, kalhoty, tašky a jiné – to, co budou chtít pobatikovat. Barvy a ostatní pomůcky zajistí organizátoři.

Technika kašírování bude spjata s prací divadelní dílny, pomůžeme jim vyrobit masky, naučíme se kašírovat do různých tvarů.

Denisa Vodičková
Absolventka střední školy uměleckých řemesel Brno, několik let praxe jako učitelka výtvarného oboru na ZUŠ (malba, grafika, keramika …).

Hlavní stránka Připravujeme Bylo Zajímavosti Kontakty Co je nového?