FESTIVAL STARÉ HUDBY
"Novoměstské hudební slavnosti 2002"
29.11. - 1.12. 2002, Nové Město na Moravě, evangelický kostel
Program na festival v roce 2003 je v přípravě!

"Zázraky viditelné jsou daleko menší než zázraky slyšitelné." (Martin Luther)

Letošní Festival staré hudby - Novoměstské hudební slavnosti 2002 v Novém Městě na Moravě se pokouší navázat na minulé úspěšné ročníky - festival v roce 2000 k výročí 250ti let od úmrtí J.S. Bacha  a na Festival staré hudby 2001, které byly vděčně přijaty v Novém Městě i v širším regionu. Rádi bychom tak vytvořili tradici pořádání koncertů, které by s porozuměním přibližovaly posluchačům hodnoty, jež jsou i pro dnešního člověka nosné a důležité. 
Také letošní festival je věnován tzv. staré hudbě. Nepůjde zde o záležitost pro několik odborníků ani o pouhý návrat k něčemu starému, nám vzdálenému a dnešnímu člověku nic neříkajícímu. Festival naopak vychází z letité zkušenosti v některých zemích, jako např. v Holandsku či Německu a v posledních letech i u nás, že stará hudba (tj.hudba vrcholící J. S.Bachem) velice silně oslovuje dnešního člověka, pokud je interpretována s vnitřním pochopením a pokud se interpretace blíží tomu, jak tato hudba mohla znít v době, v níž vznikala. Ačkoli zájem o autentickou interpretaci staré hudby sílí v posledních deseti i u nás, přece jen v České republice není stále ještě samozřejmostí. Proto doufáme, že zaměření festivalu bude jedinečné a program zajímavý.

Program je v letošním ročníku široce rozklenutý. První večer je věnován osobité interpretaci  staré renesační písně, hudbě španělských židů a loutnovým variacím (Vladimír Merta a Jana Lewitová). Sobotní večer bude patřit souboru evropské úrovně s interpretačně velmi čistým a klasickým přístupem k tzv. staré hudbě (Musica Florea). Závěrečný nedělní koncert je pokusem co nejvíce odhalit a přiblížit duchovní zázemí staré hudby. Bude provedeno oratorium G. F. Händela: Mesiáš (s českým textem) v podání pěveckého sboru Vocatus a komorního orchestru Arkádie.

Věříme, že se festival bude moci uskutečnit díky vstřícnosti a podpoře novoměstských subjektů a že bude přínosem pro Nové Město na Moravě a pro celý region. 

Jan Jun, Proseč u Skutče 120, tel.: 469-321112, mobil: 723-724694  
28.
září 2002


Spolupořadatel:
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě

Záštitu převzali:
MěÚ Nové Město na Moravě
Kraj Vysočina