Afghánistán – země blízkého východu (26.2.2002, Klub Středozemě)

"Uf. Po zářijových událostech v Americe, které svojí tragičností ohromily snad celý svět, se může zdát nesmyslné uvažovat o zemi, jejíž jméno je už neodlučně spjato s původci této tragédie, jako o zemi, která není pouze černým místem na mapě světa. Nicméně. Tato přednáška, která nabídla hlubokými znalostmi a osobními zkušenostmi podložené vyprávění o islámské víře a této zemi, naznačila, že stejně tak jako u nás (a v ostatních “postižených” zemích) komunistický režim, tak i v Afghánistánu režim Talibanu – lépe řečeno jeho činy, se stal jedním z nejvýznamnějších symbolů této země, který v současnosti vnímá okolní svět. Ale to už je asi osobní úvaha, která nebyla vyřčena a která je výsledkem spojení nabídnutých faktů a mých myšlenkových procesů.
Velká část přednášky byla věnována historii a praxi islámské víry v podání Mgr. Prebindy. Nemá smysl napovídat, že na rozdíl od v médiích běžně dostupných soudech, nebylo její podání tak černobílé a po jejím vyslechnutí se rozhodně nenabízí “radikální ne”. Přiznám se, že se mi po přednášce a vlastně už během ní ulevilo. Zase zmizelo jedno z temných míst, jehož obsah mohl člověk jenom hádat.
Závěr přednášky patřil Ing. Nasirovi, který otevřeně nabídl pocity a názory člověka, který se v Afghánistánu narodil, žil a události posledních let sleduje z České republiky a zároveň fakta, která načrtla politický vývoj této země během několika posledních desetiletí. A musím ocenit vyrovnanost jeho projevu, který neměl nic společného s  jednostranným postojem, ale který byl co nejobjektivnějším názorem člověka těsně spjatým s touto zemí.
(K.O. v.r. 27.2. 2002)